Rodzaje motywacji – sprawdź, co Cię motywuje do działania!

Rodzaje motywacji – sprawdź, co Cię motywuje do działania!

14 lutego, 2020 0 przez Redakcja

Wiemy, że motywacja jest nam potrzebna. Ale czy ktokolwiek zastanawiał się, w jaki sposób możemy być motywowani do działania? Motywacja posiada różne oblicza http://twoja-motywacja.pl/, a każdy z nas może doświadczać jej w inny sposób.

Różne oblicza motywacji

Automotywacja, czyli motywacja wewnętrzna – motywujemy samych siebie do działania, które ma doprowadzić do osiągnięcia danego celu. Nie oczekujemy w zamian pochwał czy nagród. Taka motywacja ma duży związek z cechami osobowości danej osoby. Robimy coś po to, żeby czuć się dobrze, a nie na pokaz.

Motywacja zewnętrzna – w tym przypadku do działania motywuje nas cel, do którego dążymy. Jednak w przeciwieństwie do automotywacji chodzi o osiągnięcie zewnętrznych korzyści, np. w postaci wyższego wynagrodzenia, pochwał czy lepszych ocen w szkole.

Świadoma motywacja – zdajemy sobie sprawę z istnienia motywacji i potrafimy ją kontrolować, np. poprzez wzmacnianie nagrodą (chociażby zakupami za wykonanie pewnego kroku)

Nieświadoma motywacja – nie jesteśmy w stanie określić, co sprawia, że zachowujemy się w ten czy inny sposób. Znaczenie tego rodzaju motywacji podkreśla teoria psychoanalityczna Zygmunta Freuda – według niej motywacja jest wynikiem nieświadomych pragnień, które wraz z dojrzewaniem przechodzą zmiany rozwojowe, np. seks, agresja.

Pozytywna (dodatnia) motywacja – ważną rolę odgrywają tu wzmocnienia dodatnie, np. nagrody. Pozytywny aspekt sprawia, że chętnie dążymy do osiągnięcia danego celu.

Negatywna (ujemna) motywacja – w tym przypadku chodzi o wzmocnienia negatywne, np. kary. Działamy w taki sposób, by uniknąć tego, co negatywne.

Na to, w jaki sposób i który rodzaj motywacji zadziała na człowieka duży wpływ ma jego charakter i podejście do życia. Niektórzy mogą w ogóle nie przejmować się otrzymaniem kary, podczas gdy inni będą starali się z całych sił, by jej uniknąć. Jeszcze inaczej mogą być zmotywowani Ci, dla których ważne są korzyści osiągane dzięki swoim działaniom. Z kolei Ci, którzy wystarczająco mocno sami siebie motywują http://twoja-motywacja.pl/ mogą w ogóle nie być wrażliwi ani na kary, ani na nagrody. Każdy z nas jest inny. Warto jednak wiedzieć, jakie są rodzaje motywacji, by lepiej poznać siebie