Nowoczesne sita techniczne w tradycyjnych branżach

Nowoczesne sita techniczne w tradycyjnych branżach

21 stycznia, 2022 0 przez Redakcja

Wydawać by się mogło, że w niektórych branżach zostało wymyślone i wdrożone już wszystko, co można było wymyślić i osiągnięta wydajność nie może zostać w żaden sposób zwiększona. Okazuje się jednak, że nawet tak proste procesy, jak odsiewanie i stosowane w tym procesie sita techniczne ciągle mogą być coraz wydajniejsze, a urządzenia wykorzystujące te proste sprzęty mogą sprawiać, że ich obsługa będzie coraz bardziej automatyczna i mniej wymagająca od obsługującego je operatora. W wielu gałęziach przemysłu przetwórczego wąskim gardłem staje się konieczność okresowego czyszczenia sit. Ma to miejsce szczególnie tam, gdzie filtrowany, segregowany i transportowany materiał jest półpłynny lub ma konsystencję kleistą (iły, gliny i substancje zawierające pochodne ropy naftowej). Modelowymi przykładami takich właśnie zastosowań są zakłady pracujące w przemyśle wydobywczym, transporcie i składowaniu materiałów budowlanych. Coraz bardziej widoczne staje się, że te tradycyjne branże mogą zostać w znacznym stopniu unowocześnione a ich wydajność wyniesiona na nieznany dotychczas poziom. Jak na pracę w tych branżach wpływa zastosowanie maszyn, które wykorzystują nowoczesne sita techniczne i jakie są kolejne granice ich rozwoju? O tym w tym artykule.

Jak zmieniać sita techniczne w trakcie pracy

W trakcie procesu filtrowania i segregacji może nastąpić konieczność wymiany sit. W tym celu można zastosować specjalny zmieniacz, który wymienia sita techniczne bez zatrzymywania pracy maszyn. Ten zmieniacz sit może nie tylko zwiększyć wydajność procesu, zwiększając szybkość zmian sit w maszynach, przesiewaczach i separatorach, ale jednocześnie zmniejsza ryzyko obrażeń operatora i uszkodzenia siatki filtrującej. Jednostka umożliwia szybką, bezpieczną i łatwą wymianę sit siatkowych przez jednego operatora, bez konieczności ręcznego podnoszenia lub dodatkowych narzędzi. Poprawia to produktywność zakładu, jednocześnie redukując przestoje i koszty pracy przy każdej zmianie sita, inspekcji lub czyszczeniu. Ta wysoce elastyczna jednostka może być używana z większością okrągłych separatorów o średnicy 48–60 cali. Ten nowoczesny zmieniacz sit podnosi jednocześnie do czterech pokładów sit, przesiewaczy lub separatorów, z urządzeniami oślepiającymi lub bez. Co bardzo ważne, wymiana może zostać dokonana bez demontowania pokładów, które są położone poniżej.

Przesiewacze pneumatyczne to również sita techniczne

Pneumatyczne przesiewacze liniowe wyposażone w sita techniczne są przeznaczone do bezpośredniego umieszczania w próżniowej lub ciśnieniowej pneumatycznej linii transportowej jako narzędzie zapewniania jakości. Przesiewacz usuwa z produktu nadwymiarowe zanieczyszczenia. Po umieszczeniu w pneumatycznym systemie rozładunku lub przenoszenia jednostki eliminują potrzebę stosowania dodatkowego wyposażenia, takiego jak odbiorniki cyklonowe, śluzy powietrzne, kosze przyjęciowe i dmuchawy, które byłyby wymagane w przypadku użycia standardowego przesiewacza pod ciśnieniem atmosferycznym. Łatwość dostępu w celu kontroli i konserwacji jest założoną funkcją przesiewacza, w którym zastosowano bezwibracyjny mechanizm napędowy.

Okrągły, jednostkowy przesiewacz wyposażony jest w trójskładnikowy, wielopłaszczyznowy, mechaniczny system wibracyjny. Ruch jest generowany przez silnik z podwójnie wysuniętym wałem, który jest wyposażony na obu końcach w mimośrodowe obciążniki. Cały zespół napędowy jest osadzony na okrągłej podstawie za pomocą wytrzymałych sprężyn, co pozwala urządzeniu na swobodne drgania, których wymagają sita techniczne, a jednocześnie zapobiega przedostawaniu się przenoszonych wibracji na powierzchnię podłogi, na której stoi maszyna. Sita techniczne można montować jedno na drugim w zespole filtrującym, który może składać się z wielu zespołów przeznaczonych do oddzielania różnych frakcji i kalibrów kruszców.

W ten sposób uzyskuje się zupełnie samodzielnie pracującą maszynę segregującą lub filtrującą, która może przeprowadzić cały proces oddzielania od siebie różnych frakcji materiałów sypkich i półpłynnych.