Jak właściwie ewidencjonować przychody i rozchody?

Jak właściwie ewidencjonować przychody i rozchody?

1 września, 2022 0 przez Redakcja

Każdy kto prowadzi legalnie własny biznes lub przedsiębiorstwo musi stosować się do prawnie ustanowionych zasad księgowości w tym do sposobów ewidencjonowania przychodów oraz rozchodów.

Istnieją dwie metody ewidencjonowania stosowane przez właścicieli przedsiębiorstw. Poniżej bliżej je przedstawimy.

 

Metoda kasowa

Przychody oraz rozchody ewidencjonowane są w momencie ich zapłaty. Dopiero kiedy zaistnieją faktyczne mogą być ujęte w sprawozdaniu. Liczy się moment wpłynięcia pieniędzy, a nie rozpoczęcia transakcji.

Metoda kasowa pozwala na stałe kontrolowanie obecnego stanu pieniężnego, jego nadwyżek oraz niedoborów.

Daje to niepełny obraz stanu finansowego ponieważ skupia się jedynie nad faktycznym poziomem gotówki w kasie przedsiębiorstwa. Nie wykazuje zobowiązań wobec firm, z którymi współpracujemy ani przyszłych wpływów, które są ujęte w umowach z klientami.

Wedle zasady kasowej podatek odprowadzany jest w momencie pojawienia się kosztów, jednak należy zaznaczyć, że w ten sposób mogą być rozliczane jedynie małe jednostki.

 

Metoda memoriałowa

Ewidencjonuje koszty i dochody w dacie, która ich dotyczy nawet jeżeli na dany moment nie wpłynęły faktycznie na konto lub nie został jeszcze z niego pobrane.

Ta metoda pozwala na ukazanie realnych zdolności oraz sytuacji finansowej firmy. Daje to większą wiarygodność oraz przejrzystość działania przedsiębiorstwa.

Ewidencjonuje się wszystko na bieżąco nawet jeżeli koszty nie zostały poniesione. Każda transakcja z danego roku podatkowego musi być ujęta w księgach rachunkowych dotyczących tego okresu rozliczenia.

 

Wady i zalety obu zasad

Zasada memoriałowa jest częściej wybierana ze względu na jej dużą rzetelność oraz pokazywanie faktycznego stanu finansowego firmy.

Prowadzone kontrole są o wiele skuteczniejsze ponieważ w łatwy sposób można prześledzić ruch w firmie ze szczególnym uwzględnieniem płynności pieniężnej.

Dzięki rozliczaniu się jej metodą możemy długoplanowo prognozować sytuację firmy oraz lepiej planować rozwój przedsiębiorstwa.

Jej minusem są skomplikowane rozliczenia ze względu na uwzględnianie transakcji obecnych, zaplanowanych oraz jeszcze nie zrealizowanych. Jej wadą jest również możliwość obciążenia podatkowego fakturami z przyszłego miesiąca za transakcje z kontrahentem, które zostały zawarte w tym miesiącu, a jeszcze nie są opłacone.

Zasada kasowa jest łatwiejsza w ewidencjonowaniu i przedstawia obecny stan finansowy, ale może przedstawić błędny obraz sytuacji przedsiębiorstwa przez nieuwzględnienie wszystkich transakcji, które zawarliśmy.

Jeżeli potrzebujesz więcej wskazówek dotyczących ewidencjonowania zapoznaj się ze stroną biurospolki.pl.