Krzyż niepełnosprawności

Krzyż niepełnosprawności

18 czerwca, 2021 0 przez Redakcja

Nie wszyscy ludzie żyjący na świecie są zdrowi i nie wszyscy są pełnosprawni. Na świecie żyje wielu ludzi niepełnosprawnych. Ludzi, którzy każdego dnia borykają się z własnymi ograniczeniami i ograniczeniami środowiskowymi. Lecz ich niepełnosprawność i wszystkie ograniczenia nie są tak ważne, jak ważne jest ich podejście do swojej niepełnosprawności i do siebie.

Niepełnosprawni na świecie

Do najczęstszych powodów niepełnosprawności zalicza się schorzenia narządów ruchu, schorzenia neurologiczne oraz schorzenia układu krążenia. A także schorzenia związane ze wzrokiem, słuchem, upośledzeniem umysłowych oraz chorobą psychiczną. Na świecie jest miliard ludzi niepełnosprawnych, co stanowi około 15 % populacji świata. W tym około 200 milionów boryka się z niepełnosprawnością w stopniu ciężkim.

Niepełnosprawność w Polsce

W Polsce liczba osób niepełnosprawnych nie odbiega od innych krajów świata. W naszym kraju osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością stwierdzoną przez komisję lekarską jest około 3 milionów. Są to osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast prawie drugie tyle jest osób niepełnosprawnych nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, a posiadających jakiś rodzaj niepełnosprawności.

Wielu ludzi postrzega swój krzyż niepełnosprawności, jako brak łaski Bożej. A także jako ciężar dla najbliższych i jako własną porażkę życiową, bo wdaje im się, że gdyby nie ich niepełnosprawność wiele mogliby dokonać w swoim życiu. Lecz są to tylko ich wyobrażenia, są to myśli, które zaprzątają ich umysł i to one ich ograniczają. Bo ograniczenia są tylko w naszych głowach. Przykładem na to niech będą ludzie, którzy dokonują wielkich rzeczy będąc niepełnosprawnymi. Pokonują wszystkie trudności z uśmiechem, spokojem i pozytywnym nastawieniem do tego, jakimi są i co przeżywają.

Co wspomaga ludzi w ich codzienności?

Niektórzy niepełnosprawni wspierani Darami Ducha Świętego gromadzą wokół siebie wielu ludzi zdrowych i ułomnych, którzy porażeni są ich energią i chęcią działania, oraz ich postawą życiową.
Na świecie jest wielu ludzi cierpiących,ludzi w podeszłym wieku, ludzi ułomnych, ludzi chorych i niepełnosprawnych, którzy żyją pełnią pełnią życia czyniąc wiele dobrego dla innych. Czynią to przede wszystkim słowem, bo najczęściej trudno u nich o działanie. Lecz ich słowo wytwarza działanie u innych ludzi, którzy zainspirowani nimi czynią wiele dobra. Pomagają innym i stają się lepszymi ludźmi, którzy zbierają dobre uczynki na poczet nieba dla swojej duszy.

Wszelkie ograniczenia tkwią w umyśle człowieka i to wyłącznie one blokują działanie i odbierają możliwość szczęśliwego życia. Człowiek sam niewiele może, lecz w połączeniu z Panem Jezusem może wszystko. Bo dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
I tak należy prowadzić swoje życie wewnętrzne duchowe niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi i sprawni, czy chorzy lub niepełnosprawni. Zawsze z Panem Bogiem. Bo kto ma Pana Boga w swoim sercu i Pan Bóg zajmuje pierwsze miejsce w jego życiu, ten ma wszystko i niczego się nie lęka i nie obawia. Bo obecność Pana Jezusa w naszym życiu daje nam ogromną moc i siłę do pokonywania najbardziej trudnych okoliczności, jakie mają miejsce w naszym życiu. Wystarczy tylko wierzyć i pokładać całą ufność w Stwórcy.