Akcje wzrostowe – sposób na szybkie zyski

Akcje wzrostowe – sposób na szybkie zyski

8 sierpnia, 2021 0 przez Redakcja

Inwestowanie w akcje wzrostowe może być bardzo lukratywnym doświadczeniem. Nie ma ryzyka, nie ma nagród, i to jest kwintesencją tego, co można znaleźć w świecie inwestowania wzrostowego.

Czym są akcje wzrostowe?

To udział w spółce, dla której jest przewidywany wzrost w tempie znacznie powyżej średniej dla rynku. Zazwyczaj akcje te nie wypłacają dywidendy. Spółki te, ponieważ oczekuje się od nich dużego wzrostu, wolą reinwestować swoje zyski, aby przyspieszyć ten wzrost. Inwestorzy zarabiają wtedy pieniądze poprzez zyski kapitałowe, kiedy w końcu sprzedają swoje akcje.

Zyski kapitałowe oznaczają po prostu, że dany składnik aktywów zwiększa swoją wartość, w tym przypadku spółka. Aby zrealizować zysk kapitałowy, aktywa muszą zostać sprzedane. Oczywiście, odpowiednikiem zysku kapitałowego jest strata kapitałowa. Większość akcji wzrostowych dzisiaj można znaleźć w sektorach takich jak technologia, biotechnologia, a niektóre próbki dyskrecjonalnych konsumentów.

Charakterystyka akcji wzrostowych

Jeśli chodzi o akcje wzrostowe, istnieje kilka cech, które możemy zidentyfikować, aby odróżnić je od innych akcji. Wiele spółek wzrostowych posiada uprzywilejowaną pozycję na rynku, w ten sposób mogą one osiągnąć wyższe niż normalnie stopy wzrostu. Mogą one posiadać patenty lub mieć dostęp do technologii, których konkurenci nie posiadają. Z tego właśnie powodu, firmy te mogą również mieć bardzo lojalną bazę klientów, i mogą również mieć dużą część rynku, na którym są. Firma, która ma całkowicie innowacyjny pomysł, domyślnie będzie miała bardzo duży udział w rynku, jeśli nie cały. Pomyśl o firmach takich jak Uber.

Chociaż istnieją alternatywy teraz, gdy Uber rozpoczął był jedynym ride-sharing app dostępne na rynku. Po pomysł wystartował, to było łatwe dla Uber do rozszerzenia w przyspieszonym tempie. To samo miałoby zastosowanie do, powiedzmy, firmy farmaceutycznej, która posiada patent na nowy lek. Automatycznie przejęliby cały udział w rynku. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że wzrost nie jest wieczny, a przynajmniej przyspieszony typ wzrostu, którego oczekujemy od tego typu firm. Nawet innowacyjne firmy mogą zostać wyparte. Mogą mieć przewagę bycia pierwszym oferującym usługę, ale to nie gwarantuje, że będą najlepsi w przyszłości, a kopiowanie pomysłów takich jak Uber, jest właściwie dość łatwe.

Akcje wzrostowe vs. akcje wartościowe

Być może zastanawiasz się: Co jest lepsze, akcje wartościowe czy wzrostowe? Jaki jest najlepszy wybór dla mnie? Akcje wzrostowe różnią się od akcji wartościowych. Inwestorzy oczekują, że akcje wzrostowe przyniosą znaczne zyski kapitałowe. Oczekiwanie to może spowodować, że akcje te będą przewartościowane. Z drugiej strony, akcje wartościowe często są niedoceniane lub ignorowane przez rynek. Mogą one ostatecznie zyskać na wartości, ale inwestorzy próbują również czerpać zyski z dywidend, które zazwyczaj wypłacają.

Ważne jest, aby starać się uwzględniać w swojej dywersyfikacji zarówno akcje wzrostowe, jak i akcje o dużej wartości. Niektóre akcje spółek wartościowych są niedowartościowane z powodu słabych raportów o wynikach lub negatywnego zainteresowania mediów. Jednakże, często nadal mają one silną historię wypłat dywidend. Akcje o dużej wartości z silną historią wypłaty dywidendy mogą zapewnić inwestorowi wiarygodny dochód. Wiele akcji wartościowych to starsze spółki, na które można liczyć, że utrzymają się na rynku, nawet jeżeli nie są szczególnie innowacyjne lub nastawione na wzrost.

Dobre akcje wzrostowe

Teraz, gdy wiemy, czym są akcje wzrostowe, możemy nauczyć się oddzielać te dobre od złych. Oto niektóre z atrybutów, które można znaleźć w dobrych akcji wzrostowych.

  • Duży rynek docelowy
  • Im większa pula potencjalnych klientów, tym bardziej prawdopodobne jest, że spółka będzie szybko rosła. Firma nie może stać się ogromna poprzez obsługę małej niszy rynkowej.
  • Musi odwoływać się do szerokiej publiczności, potencjalnie, każdy na świecie.

Silny wzrost sprzedaży

Nie trzeba chyba mówić, że duży rynek docelowy jest przydatny tylko wtedy, gdy przekłada się to na sprzedaż. Jednym z najlepszych wskaźników potencjału firmy jest jej wzrost sprzedaży. To, co chcemy zobaczyć, optymalnie, to stały i regularny wzrost zysków napędzany wyższą sprzedażą. Jeśli chodzi o tempo wzrostu akcji wzrostowych, nie ma żadnej twardej i szybkiej reguły, ale chcesz iść z firmą, która ma co najmniej wysoki dwucyfrowy wzrost.