Ulga dla przedsiębiorców z klasy średniej – co warto o niej wiedzieć?

Ulga dla przedsiębiorców z klasy średniej – co warto o niej wiedzieć?

20 lipca, 2023 0 przez Redakcja

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma wiele przymiotów, jednak równocześnie wiąże się z licznymi obligatoryjnymi kosztami. Dla klasy średniej przewidziano jednak specjalną ulgę, dzięki której możliwe stanie się zredukowanie niepotrzebnych opłat. 

Ulga dla przedsiębiorców z klasy średniej – na czym polega?

Ulga dla przedsiębiorców z klasy średniej polega na obniżeniu podstawy opodatkowania. Mogą z niej skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Ulga dla klasy średniej to zupełnie nowe rozwiązanie, które ma za zadanie chronić klasę średnią przed skutkami wprowadzonych reform. Równocześnie warto pamiętać, że z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą podatku liniowego, karty podatkowej bądź ryczałtu. W ubieganiu się o ulgę kluczową rolę odgrywa jednak nie tylko sposób rozliczania, ale też roczne przychody. Przedsiębiorcy ubiegający się o ulgę w skali roku mogą zarobić pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł. 

Kiedy zastosować ulgę dla przedsiębiorców z klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej może być realizowana nie tylko w trakcie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, ale też rocznie w zeznaniu podatkowym za dane 12 miesięcy. Pracodawcy ulgę tę powinni naliczać automatycznie, chyba że pracownik dobrowolnie podejmie decyzję o zrzeknięciu się jej. Przedsiębiorcy z kolei będą mogli skorzystać z ulgi wtedy, kiedy ich przychód zredukowany o koszty otrzymaniu przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenie społeczne będzie mieścił się w wyznaczonej granicy finansowej. Głównym celem ulgi jest zachęcenie społeczeństwa do otwierania działalności gospodarczej i pomaganie ludziom w stawianiu pierwszych kroków w nowej branży. Dzięki zastosowaniu ulgi wszelkie obligatoryjne koszty zostają bowiem zniwelowane w zawrotnie szybkim tempie. 

Ile wynosi ulga dla przedsiębiorców klasy średniej?

Wyliczenie dokładnej wartości ulgi wbrew pozorom nie jest prostym zadaniem. Aby prawidłowo wyliczyć zaoszczędzone pieniądze, należy bowiem użyć skomplikowanego wzoru matematycznego. Ulga dla klasy średniej dla osób posiadających własną firmę i rozliczających się zgodnie ze skalą podatkową polega na możliwości odliczenia od swojego dochodu pewnej kwoty. Przedział przychodów zredukowanych o koszty uzyskania przychodu poza składkami na ubezpieczenia społeczne uprawniający do skorzystania z ulgi, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł, został podzielony na dwa warianty, które rozlicza się w odmienny sposób. Aby obliczyć dokładną wysokość swojej ulgi, warto skorzystać ze specjalnego kalkulatora bądź skonsultować się ze specjalistą, który przeprowadzi za nas niezbędne obliczenia matematyczne.