Popyt

Popyt

29 października, 2018 0 przez Redakcja

Czym jest popyt

Rynek funkcjonuje dzięki sprzedającym i kupującym. Aby nie zaburzyć funkcjonowania rynku musi istnieć równowaga między popytem a podażą. Skupimy się głównie na popycie. W dużym uproszczeniu popyt jest to ilość produktów lub usług, których chcą konsumenci i za które są w stanie zapłacić.

Wyróżniamy:

POPYT NEGATYWNY – duża część rynku nie akceptuje produktu, a nawet jest w stanie zapłacić pewną cenę, aby go uniknąć. Pracodawcy odczuwają negatywny popyt , np. na alkoholików lub byłych więźniów jako pracowników.

BRAK POPYTU – grupa docelowa jest niezainteresowana lub obojętna wobec produktu. Milionerzy mogą nie być zainteresowani nisko oprocentowanym kredytem, a studenci matematyki kursami języków obcych. Należy znaleźć sposób na połączenie cech produktu z potrzebami konsumentów.

POPYT UTAJONY – silna potrzeba konsumentów, której żaden dostępny produkt nie jest w stanie zaspokoić. Może to być popyt na kredyt bez odsetek lub papierosy, które nie szkodzą zdrowiu. Należy dokonać pomiaru wielkości potencjalnego rynku i opracować towary, zaspokajające te potrzeby w jak największym stopniu.

POPYT MALEJĄCY – jest to załamanie rynku, poprzez zmniejszenie popytu na produkty czy usługi. Należy znaleźć przyczynę takiej sytuacji. Potrzebna będzie stymulacja popytu np. poprzez znalezienie nowej grupy docelowej lub zmianę cech produktu. Trzeba ponownie zaciekawić konsumentów dotychczasowym produktem.

POPYT NIEREGULARNY – ma związek z sezonowością, dniem tygodnia lub pora dnia. Dla przykładu, w godzinach szczytu usługi komunikacji miejskiej mogą być niewystarczające, natomiast poza tym czasem są one niewykorzystane. Gabinety lekarskie są przepełnione na początku tygodnia, natomiast pod koniec tygodnia brakuje chętnych. Należy znaleźć sposób, który ureguluje takie wahania popytu, np. elastyczne ceny, promocje itp.

PEŁNY POPYT – przedsiębiorcy są zadowoleni ze sprzedaży, a konsumenci z produktu. Należy utrzymać ten stan bez względu na zmianę preferencji klientów czy konkurencję. Potrzebna jest stała analiza rynku i zadowolenia klientów. Przedsiębiorstwo musi utrzymać jakość swoich usług lub ją zwiększyć w miarę potrzeb konsumentów.

NADMIERNY POPYT – poziom popytu przerasta możliwości przedsiębiorstwa. Może być związany z pora roku, np. parki rodzinne. Należy znaleźć sposób na ograniczenie popytu w pewnym okresie czasu lub na stałe. Można podnieść ceny lub ograniczyć promocje

POPYT SZKODLIWY – dotyczy papierosów, alkoholu, narkotyków itp. Należy skłonić konsumentów do rezygnacji z tych rzeczy poprzez wygórowane ceny czy ograniczoną dostępność.