Kredyt krótkoterminowy, a znaczenie polityki monetarnej

Kredyt krótkoterminowy, a znaczenie polityki monetarnej

4 grudnia, 2018 0 przez Redakcja

Podpisanie umowy o pożyczkę krótkoterminową, chwilówkę we właściwym momencie cyklu koniunkturalnego wiąże się naturalnie z ograniczeniem kosztów całkowitego zobowiązania. Jaki jednak moment jest właściwy na krótkoterminowe zadłużenie i jaką rolę odgrywa przy tym kształtowanie polityki monetarnej przez Narodowy Bank Polski? W artykule poznasz relacje zachodzące pomiędzy zadłużeniem (krótko/długoterminowym), a wahaniami stóp procentowych w narodowej gospodarce.

Relacje zachodzące w polityce monetarnej i zadłużeniu

Przede wszystkim bardzo niskie stopy procentowe pojawiły się w kraju po wystąpieniu ostatniego kryzysu finansowego, który w niektórych regionach świata tli się do dzisiaj i grozi kolejnym wstąpieniem. To naturalna reguła powiązana z rozwojem cyklu koniunkturalnego. Nawet pożyczkobiorca powiązany z chwilówkami musi rozumieć układ wskaźników makroekonomicznych.

Tak naprawdę niskie stopy procentowe służą do podnoszenia gospodarki z upadku. Stanowią najbardziej rozpowszechniony element ekspansywnej polityki pieniężnej. Tanie zadłużenie ma docelowo odbudować najbardziej zniszczone działy nowoczesnej gospodarki, wymusić ponadprzeciętną konsumpcję, co ostatecznie przełoży się na naturalny, organiczny wzrost. Niestety niskie stopy procentowe utrzymują się już od ponad dziesięciu lat i absolutnie nie ma mowy o ich wzroście w najbliższej przyszłości, o czym świadczą bieżące komunikaty pochodzące z Rady Polityki Pieniężnej.

Co to znaczy?

Krótko mówiąc gospodarka znajduje się dalej w stanie stabilnej inflacji, bo to właśnie wysoka inflacja odpowiada za podniesienie stóp procentowych. Poza tym zadłużenie jest bardziej popularne od oszczędzania. Dochodzą do tego bieżące zmiany w sektorze chwilówek trwające nieprzerwanie od 2015 roku z obniżeniem kosztów pozaodsetkowych na czele. Niskie stopy procentowe opłacają się naturalnie kredytobiorcom, niezależnie od terminu obowiązywania zadłużenia. To dobry moment, aby pozyskać chwilówki na mocno preferencyjnych warunkach. Każda firma pożyczkowa musi dopasować się do aktualnych stóp procentowych.

A co z wysokimi stopami procentowymi?

Wysokie stopy procentowe średnio wpływają na pożyczki krótkoterminowe, ale długoterminowe już praktycznie niszczą pod kątem popularności. Kredytobiorca powinien monitorować komunikaty z Narodowego Banku Polskiego, szczególnie przy zadłużeniu średnio/długoterminowym, a mniej w krótkoterminowym, chociaż to też istotne przy podpisywaniu umów na granicy zdolności kredytowej. Zadłużenie krótkoterminowe odżyło nie tylko ze względu na niskie stopy procentowe, ale też na zmianę prawa i regulację rynku. Firmy pożyczkowe zostały powiązane z rejestrem Komisji Nadzoru Finansowego, co przekłada się na zaufanie pożyczkobiorców. Chwilówka w niskich stopach procentowych jest bardziej opłacalna od budowania oszczędności. Pozytywna zdolność kredytowa potwierdzona formalnie jest już praktycznie inwestycją, która jest w stanie uratować budżet domowy z poważnego kryzysu ekonomicznego. Śledzenie polityki monetarnej pomaga zdecydowanie określić najlepszy moment wejścia do zobowiązania, niezależnie od terminu obowiązywania.

Gdzie szukać chwilówek?

Wejdź na stronę centrumpozyczek360.pl i porównaj kilkadziesiąt ofert pożyczek krótkoterminowych – od 18 lat, dla bezrobotnych, dla zadłużonych i inne – sprawdź!