Czas pracy kierowców – co trzeba wiedzieć?

Czas pracy kierowców – co trzeba wiedzieć?

3 listopada, 2020 0 przez Redakcja

Czas pracy kierowcy jest czymś, co jest ściśle kontrolowane prawnie. Nie ma takiej możliwości, aby na przykład zlecić kierowcy zawodowemu pracę 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu, nawet, jeśli będzie on chętny się takiej pracy podjąć.

Wynika to z faktu, że, szczególnie w przypadku kierowców dużych ciężarówek, takie przepracowanie jest nie tylko niekorzystne dla ich zdrowia, ale też może doprowadzić do wystąpienia tragicznego wypadku na drodze. W takim razie, co trzeba wiedzieć o czasie pracy kierowców?

Ile mogą maksymalnie pracować kierowcy zawodowi?

W przypadku kierowców zawodowych kluczowe są dwa ograniczenia godzinowe – jedno dotyczące tego, ile maksymalnie można pracować dziennie i drugie dotyczące tego, ile godzin można przepracować w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni.

Jeśli chodzi o ilość godzin dopuszczalną w ciągu jednego dnia, jest to 9 godzin. Wyjątkowo kierowca może pracować 10 godzin, ale jedynie 2 dni w tygodniu. Poza tym łącznie przez cały jeden tydzień czas pracy nie może przekroczyć 56 godzin, tak więc nie jest możliwe, aby na przykład kierowca pracował 5 dni w tygodniu przez 9 godzin, a dwa pozostałe dni przez 10 godzin, ponieważ przekroczy w ten sposób tygodniowy limit.

Jeśli zaś chodzi o limit dwutygodniowy, to wynosi on 90 godzin. Przykładowo, w jeden tydzień kierowca może wyjeździć 45 godzin i w drugi tak samo, ale też na przykład 50 godzin w jeden tydzień i 40 w drugi. Więcej szczegółowych informacji na temat sposobu obliczania czasu pracy kierowcy można znaleźć pod adresem https://rozliczkierowce.pl/ekspert-radzi/czas-pracy-kierowcy-najwazniejsze-informacje. Z pewnością są to informacje, z którymi powinni się zapoznać wszyscy aspirujący i już obecni kierowcy zawodowi, a także właściciele firm, którzy już zatrudniają bądź chcą zatrudniać kierowców.

Nie można jeździć cały dzień bez przerwy

Prawo nie tylko ogranicza dzienną, tygodniową i dwutygodniową ilość przepracowanych godzin za kierownicą, ale też stawia pewne wymagania w zakresie przerw. Kierowca nie może jechać cały dzień bez przerwy – na każde 4,5 godziny jazdy musi przypadać 45 minut przerwy.

Można ją wykorzystać łącznie i w takim wypadku odpoczywać 45 minut bez przerwy, ale także podzielić ją na kilka części, z których każda nie może być krótsza niż 15 minut. Ważne jest, aby wszystkie części zostały wykorzystane przed wznowieniem jazdy po 4,5 godzinach łącznego kierowania pojazdem.

Dodatkowo obowiązują oddzielne regulacje w zakresie dłuższego odpoczynku. Zarówno, jeśli chodzi o odpoczynek dzienny (może być standardowy, dzielony lub skrócony), jak i tygodniowy.