Czym jest marketing mix?

Czym jest marketing mix?

10 sierpnia, 2023 0 przez Redakcja

Marketing mix, to pojęcie, które często przewija się w odniesieniu do procesu wdrażania produktu, ale czym tak na prawdę jest i jak może pomóc w zwiększaniu sprzedaży, a także co kryje się pod określeniem 4P, 7P i 4C?

Definicja marketingu mix

Marketing mix, nazywany również kompozycją marketingową, to nic innego jak zbiór elementów działań marketingowych, które razem tworzą metodę skutecznego oddziaływania firmy na rynek i klientów. Najpopularniejszym zastosowaniem marketingu mix jest wykorzystanie do wdrażania nowych produktów i przede wszystkim z tym utożsamiana jest ta metoda. Dzięki dogłębnej analizie produktu i dostosowaniu do potrzeb klienta marketing mix umożliwia maksymalizację zysków ze sprzedaży.

Koncepcja 4P

Za podstawową koncepcję marketingu mix uznaje się koncepcję 4P, którą jeszcze w latach 60. XX wieku przedstawił Edmund McCarthy. Nazwa koncepcji pochodzi od pierwszych liter czterech angielskich słów:

 • product – czyli produkt, oznacza fizyczny towar bądź oferowaną usługę, to na nim skupia się analiza;
 • price – czyli cena, ustalana na podstawie między innymi kosztów produkcji produktu, stanowi wydatek z punktu widzenia klienta;
 • place – czyli dystrybucja, oznacza rozmieszczenie produktu na rynku, jest kanałem, dzięki któremu produkt dociera do klienta;
 • promotion – czyli promocja, to działania, dzięki którym informacja o produkcie dociera do klienta.

Koncepcja 7P

Wraz rozwojem rynku, poszerzono koncepcję 4P do 7P. Oprócz podstawowych elementów takich jak produkt, cena, dystrybucja i promocja dodano trzy dodatkowe elementy:

 • people – czyli ludzie, oznacza szeroko rozumiane zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie, które stanowią podstawę rozwoju firmy;
 • process – czyli proces, to ciąg działań wpływający na produkcje, ale i jakość oferowanych usług, które w ostateczności przekładają się na zadowolenie klienta;
 • physical evidence – czyli świadectwo materialne, to całokształt wizerunku firmy, który stanowi fizyczne odzwierciedlenie marki w przestrzeni rynkowej.

Koncepcja 4C

W 1990 roku Robert Lauterborn zaproponował bardziej nowatorskie podejście, które zamiast produktu skupiło się przede wszystkim wokół klienta:

 • customer value – czyli potrzeby i pragnienia klienta, podejście 4C skupia się na wartości jaką produkt/usługa niesie dla klienta;
 • cost – czyli koszt dla klienta, tutaj nie chodzi już o samą cenę, ale także dodatkowe koszty, jakie klient musi ponieść przy zakupie oferowanego dobra;
 • convenience – czyli wygoda zakupu, to nie tylko dystrybucja, ale cały szereg udogodnień, jaki może oferować firma przy sprzedaży;
 • communication – czyli komunikacja, która pojawia się zamiast jednostronnego przesyłania informacji w postaci promocji.

Bez względu na wykorzystywaną koncepcję, marketing mix pozwala na zaplanowanie działań marketingowych tak, by uniknąć kosztów wdrażania zbędnego z punktu widzenia klienta produktu. Stosując marketing mix nie tylko jesteśmy w stanie zminimalizować straty, ale także zwiększyć zyski ze sprzedaży oferowanych usług czy produktów, dlatego ta metoda stanowi istotny element strategii marketingowej.