Faktoring dla branży transportowej – dlaczego się opłaca?

Faktoring dla branży transportowej – dlaczego się opłaca?

20 marca, 2022 0 przez Redakcja

Faktoring może wielu osobom kojarzyć się przede wszystkim z branżami, w których firmy zawierają dłuższe relacje z kontrahentami i regularnie wystawiają im kolejne faktury. Co jednak z innymi branżami, w których takie sytuacje zdarzają się rzadziej, a częściej spotykane są jednorazowe zlecenia? Czy są one wykluczone z możliwości skorzystania z faktoringu?

Niekoniecznie. Dla takich branż, jak między innymi branża transportowa, istnieje ciekawa alternatywa dla klasycznego faktoringu. Mowa tutaj o faktoringu elastycznym, bardziej dostosowanym do pojedynczych faktur od różnych kontrahentów. Dlaczego taka opcja się wypłaca? Wszystko wyjaśnimy poniżej!

Na jakiej zasadzie działa elastyczny faktoring dla branży transportowej?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że chociaż faktoring dla stałych kontrahentów jest tą najbardziej znaną formą faktoringu, to nie jest jedyną. Jednorazowy faktoring jak najbardziej istnieje, chociaż wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim jest on możliwy tylko w przypadku polskich kontrahentów, w przypadku kontrahentów zagranicznych można zastosować jedynie faktoring “wielokrotny”.

Jak działa elastyczny faktoring dla firm transportowych, czyli inaczej mówiąc faktoring jednorazowy? Bardzo prosto. Przedsiębiorca po prostu okazjonalnie dostarcza firmie faktoringowej pojedyncze faktury do rozliczenia, wystawiane na różnych płatników. Z uwagi na okazjonalny charakter faktoringu jednorazowego, z reguły nie wiąże się on z pobieraniem stałej miesięcznej opłaty.

Ofert faktoringu jednorazowego jest wbrew pozorom niemało. Najłatwiej znaleźć korzystną ofertę przy pomocy agregatorów faktoringu, które zbierają wszystkie najciekawsze propozycje w jedno miejsce i pozwalają zawęzić je między innymi według typu (w tym przypadku chodzi o faktoring jednorazowy), ale też chociażby formy działalności czy formy księgowości.

Dlaczego faktoring dla firm transportowych się opłaca?

Kontrahenci firm transportowych często wręcz wymagają wystawiania faktur z odroczonym terminem spłaty. Biorąc pod uwagę rosnące koszta wynagrodzeń, paliwa i ogółem eksploatacji pojazdów, duża ilość odroczonych faktur może szybko doprowadzić do niewypłacalności przedsiębiorstwa.

Jednocześnie w wielu przypadkach klienci korzystają z usług firmy jednorazowo, a nie wielokrotnie, w związku z tym nie ma czasu, aby zbudować zaufanie, dające pewność, że faktura będzie opłacona szybko i w całości. Decydując się na elastyczny faktoring, można w krótkim czasie uzyskiwać znaczną część kwoty, na którą zostały wystawione poszczególne faktury, a w związku z tym bez przeszkód prowadzić działalność i dalej generować przychody.