Transport ponadgabarytowy – jakie pojazdy, jakie uprawnienia?

Transport ponadgabarytowy – jakie pojazdy, jakie uprawnienia?

14 stycznia, 2022 0 przez Redakcja

Pojęcie transportu ponadgabrytowego odnosi się przewozu ładunków, które przekraczają określone paramenty takie jak: masa (powyżej 42 ton), szerokość (więcej niż 2,5 m), długość (ponad 16,5 metra) lub wysokość (większa niż 4 metry). Transport tego typu wymaga od firm logistycznych wykorzystania odpowiedniej floty oraz zdobycia zezwoleń. Jakich?

Jaka flota, inne wymagania do transportu ponadgabrytowego?

Transport ponadnormatywny związany jest z przewożeniem wymagających towarów. W związku z tym wykorzystywane są specjalistyczne pojazdy. Zazwyczaj są to naczepy niskopodwoziowe, które łączone są z ciągnikami siodłowymi, o ładowności dostosowanej do masy przewożonego ładunku. Cechuje je otwarta przestrzeń ładunkowa, może być ona położona poniżej poziomu wyznaczonego przez oś kół. Najpopularniejsze rodzaje tego typu naczep to: semi, tiefbett, platformy oraz modułowe.

Transport ponadgabarytowy w firmach jak Fracht.pl realizowany jest terminowo nie tylko dzięki właściwej flocie, ale i odpowiednim procesom logistycznym. W przewozach ponadnormatywnych bardzo ważne jest doświadczenie spedytora, który powinien zaplanować trasę bez utrudnień takich jak: ronda, azyle dla pieszych, ostre zakręty czy wysepki drogowe, na których znaki wbudowane na stałe.

Nie mniej istotna jest rola kierowcy, warto jednak zaznaczyć, że do wykonywania transportu tego typu niewymagane są dodatkowe uprawnienia oraz zezwolenia, wystarczy prawo jazdy kategorii C+E. Unika się jednak zlecania przewozu ponadgabrytowego tzw. świeżakom. Osoby, które chcą zostać pilotami podczas transportu ponadnormatywnego (są niezbędni, gdy pojazd wraz z ładunkiem przekroczy długość 23 m, szerokość 3,2 m, wysokość 4,5 m lub masę całkowitą 60 ton) muszą posiadać prawo jazdy kategorii B oraz ukończyć kurs kierowania ruchem drogowym.

Przepisy prawa związane z transportem ponadgabarytowym

Jednym z ważniejszych aktów prawnych, który reguluje kwestie związane z transportem ponadgabarytowym, jest Prawo o ruchu drogowym. To właśnie na jego podstawie do wykonywania przejazdów na drogach publicznych wymagane jest uzyskanie zezwolenia na przewóz ponadnormatywny. Wydawane są one na: 1, 6, 12 lub 24 miesięcy, w zależności od rodzaju. Wyróżnia się 7 kategorii pozwoleń, które uzależnione są od wagi, długości i wysokości pojazdu wraz z ładunkiem, jak i nacisku na jedną oś. Pod uwagę brana jest także możliwość podzielenia ładunków na mniejsze (I i II dla podzielnych, pozostałe, czyli III – VII dla niepodzielnych). W niektórych przypadkach zezwolenie pozwala na przeprowadzenie transportu wyłącznie nocą.

Aby uzyskać zezwolenie na przewóz ponadnormatywny, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do prezydenta miasta, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad bądź naczelnika urzędu celnego. Warto znaczyć, że do wykonywania transportu ponadgabrytowego międzynarodowego należy ubiegać się o odrębne zezwolenia od każdego z państw, przez które przebiega trasa przejazdu.

Co ważne prawo reguluje także kwestie związane z wcześniej wspomnianym pilotem oraz pojazdami pilotażowymi.

Co najczęściej przewożone jest w ramach transportu ponadgabarytowego?

Nie sposób jednoznacznie określić jaki typ towarów przewożony może być w ramach transportu ponadgabarytowego, jednak w wielu przypadkach są to wszelkiego rodzaju sprzęty: budowlane, górnicze, drogowe oraz rolnicze, a także inne ciężkie maszyny i urządzenia przemysłowe. Transportować można także kontenery, zbiorniki i silosy. Za towary ponadwymiarowe uważa się elektrownie wiatrowe. W zależności od wymiarów pozagabarytowe mogą być także konstrukcje stalowe oraz różnego rodzaju elementy infrastruktury. Co ciekawe firmy transportowe mają możliwość przewozu całych linii, jak i hal produkcyjnych.