Prawo spadkowe – spadek po rodzicach

Prawo spadkowe – spadek po rodzicach

9 lipca, 2021 0 przez Redakcja

Spadek po rodzicach – zarówno spadek po ojcu lub po matce – nabywany jest z chwilą śmierci rodzica. Jest to zatem moment otwarcia spadku. Formalne nabycie prawa do spadku koniecznie musi odbyć się przed sądem lub u notariusza. Sytuacja ta polega na złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku. Sam termin przyjęcia bądź odrzucenia spadku wynosi sześć miesięcy i biegnie od otwarcia spadku (tj. chwili śmierci spadkodawcy) lub powzięciu informacji o powołaniu do spadku. W przypadku prostej linii pokrewieństwa jest to przeważnie data śmierci bliskiego.

Sprawy spadkowe prostej linii pokrewieństwa

Sprawę dotyczącą dziedziczenia spadku po rodzicach szybko można załatwić u notariusza. Aby dopełnić wszelkich niezbędnych formalności wszyscy spadkobiercy mają obowiązek stawienia się u notariusza. Dotyczy to zarówno spadkobierców ustawowych, jak również i testamentowych (w przypadku uprzedniego sporządzenia przez zmarłego testamentu). W innym przypadku należy obligatoryjnie złożyć do sądu (właściwego ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy) wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Spadek można nabyć na podstawie testamentu lub ustawy. Pierwszeństwo ma jednak zawsze ważny testament, który wyłącza dziedziczenie ustawowe. W takiej sytuacji spadek zostaje nabyty przez spadkobierców wskazanych w testamencie.

W przypadku prawa spadkowego niezbędna jest pomoc doświadczonego adwokata – zwłaszcza, jeżeli sprawa nie jest tak klarowna oraz oczywista. Dla stratnych spadkobierców, którzy bezprawnie zostali pominięci w testamencie, albo dostali mniejszą część majątku niż pozostali spadkobiercy, możliwe jest skorzystanie z pomocy Kancelarii Adwokackiej Bartłomieja Trochimiuka. Więcej szczegółów dotyczących zakresu prowadzenia spraw związanych z prawem spadkowym znajdziecie Państwo na stronie: https://adwokat-trochimiuk.pl/. To właśnie reprezentacja przed sądem przez adwokata w przypadku trudnych spraw jest nieoceniona. Dzięki takiej fachowej pomocy prawnej, trudna i skomplikowana sprawa spadkowa zostanie szybko rozwiązana.

Otwarcie testamentu, a nabycie spadku

Otwarcie testamentu odbywa się przed sądem – wtedy sporządzony zostaje protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu. W sytuacji, gdy testament jest ważny i nie został on skutecznie podważony przez żadnego z pozostałych spadkobierców, wówczas na jego podstawie dochodzi do nabycia spadku. Czynność ta może zostać wykonana także u notariusza, u którego obligatoryjnie muszą pojawić się wszyscy spadkobiercy.