Jak wyjść z długów – co może ci pomóc?

Jak wyjść z długów – co może ci pomóc?

22 sierpnia, 2019 0 przez Redakcja

Z roku na rok rośnie ilość osób mających problem z zadłużeniami. Czasami wydawać by się mogło, że jest to sytuacja, której nie da się dobrze rozwiązać. Jak wyjść z długów – to pytanie wydaje się niemożliwe do odpowiedzenia. Mimo to istnieją różne sposoby, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Kredyt konsolidacyjny

Ignorowanie niespłaconych zobowiązań to najgorszy błąd, jaki dłużnik może popełnić. Od długów zaczynają rosnąć w szybkim tempie odsetki, a sprawa może zakończyć się interwencją komornika. Wobec tego zamiast udawać, że długi nie istnieją, trzeba jak najszybciej podjąć kroki w celu zminimalizowania problemu. Dobrym pierwszym krokiem jest próba konsolidacji zobowiązań. Jeśli jest ich dużo, ułatwia to ich spłacanie, a rata jest często niższa, niż w przypadku spłacania każdego indywidualnie. Nie jest to jednak opcja dla każdego, ponieważ bank nie musi kredytu konsolidacyjnego przyznać. Wszystko zależy od indywidualnych czynników, a zwłaszcza od zdolności kredytowej dłużnika.

Negocjacje z firmą windykacyjną

Negocjacja z firmą windykacyjną jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Wiele takich firm, jeśli dłużnik sam się z nimi skontaktuje, jest skłonne do rozłożenia zadłużenia na mniejsze raty bądź przedłużenia terminu ich spłaty. Zaangażowanie w sprawę komornika nie jest opłacalne dla żadnej ze stron, ponieważ zazwyczaj spora część ściąganych przez niego kwot jest przeznaczona na pokrywanie kosztów jego działania. Wobec tego firmy windykacyjne mogą być bardziej skłonne do negocjacji z dłużnikiem, aby odzyskać większą część długów.

Długi a brak środków

Postępowanie egzekucyjne może być zawieszone lub umorzone, jeśli wystąpią chwilowe lub stałe przeszkody w jego wykonaniu. Decyzję o zawieszeniu lub umorzeniu postępowania podejmuje komornik po zapoznaniu się ze sprawą. Należy jednak pamiętać, że umorzenie postępowania nie jest równoznaczne z umorzeniem długu. Wierzyciel może ponownie wszcząć postępowanie w przyszłości. Dłużnik ma jednak jeszcze jedną możliwość – ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oznacza ona, że jest on niewypłacalny i nie ma możliwości spłaty długu.

Wychodzenie z długów może być żmudnym i uciążliwym procesem, ale nie niemożliwym do ukończenia. Istotna jest inicjatywa ze strony dłużnika, a nie unikanie przez niego spłaty zobowiązań, co może się skończyć jedynie negatywnie. Najlepiej działać jeszcze przed rozpoczęciem działań komorniczych, ale nawet z najgorszej sytuacji zawsze można znaleźć jakieś wyjście. Warto także poznać swoje prawa i rozważyć wszystkie opcje przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji.