13 kryteriów do oceny jakości zarządzania: gdzie byś się uplasował?

13 kryteriów do oceny jakości zarządzania: gdzie byś się uplasował?

3 sierpnia, 2021 0 przez Redakcja

Czy chcesz zostać dobrym liderem? Dlaczego nie zacząć od autodiagnozy swojego stylu zarządzania, aby zobaczyć, na czym stoisz.

Co zatem oznacza bycie dobrym liderem?

Jest to pytanie, nad którym Google spędził wiele czasu i wysiłku. To ma sens, że jedna z największych na świecie firm analitycznych wykorzysta część swojej mocy analitycznej do określenia sposobu oceny jakości zarządzania. Z czasem firma określiła kluczowe zachowania swoich menedżerów najwyższego szczebla i poprosiła swoich pracowników o anonimowe udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w poniższym kwestionariuszu oceny zarządzania w skali od 1 (zdecydowanie się zgadzam) do 5 (zdecydowanie się nie zgadzam).
Przyjrzyj się i spróbuj ocenić swój styl zarządzania na podstawie odpowiedzi swoich pracowników.
1. Mój menedżer przekazuje mi przydatne informacje zwrotne, dzięki którym mogę poprawić swoją wydajność.
2. Mój menedżer nie mikromanagementu (kontrolowania najmniejszych szczegółów, które powinny być załatwione na innych poziomach)
3. Mój kierownik bardzo dba o mnie jako osobę.
4. Działania mojego menedżera pokazują, że ceni on sposób myślenia, jaki wnoszę do zespołu, nawet jeśli różni się on od jego własnego.
5. Mój menedżer sprawia, że cały zespół koncentruje się na priorytetach
6. Mój menedżer regularnie dzieli się istotnymi informacjami od swojego N+1 i kluczowych menedżerów.
7. Mój menedżer przeprowadził ze mną interesującą dyskusję na temat rozwoju mojej kariery w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
8. Mój menedżer wyznacza i komunikuje jasne cele dla naszego zespołu
9. Mój przełożony posiada wiedzę techniczną (zaawansowane technologie, techniki sprzedaży, księgowość), aby nadzorować moją pracę
10. Poleciłbym mojego menedżera innym kolegom.
11. Jestem zadowolony z ogólnych wyników mojego menedżera jako lidera zespołu.
I na koniec 2 pytania do uzupełnienia w formie odpowiedzi pisemnej.
12. Co chciałbyś, aby Twój menedżer nadal robił?
13. Co chciałbyś, aby Twój menedżer zmienił?

Jak wykorzystać ten kwestionariusz do oceny swoich umiejętności menedżerskich?

Jedna rzecz rzuca się w oczy: tylko w jednym z 13 pytań (nr 9) pracownicy proszeni są o ocenę konkretnych umiejętności technicznych swoich menedżerów.
Wszystkie pozostałe pytania oceniające kompetencje menedżerskie koncentrują się na umiejętnościach miękkich, takich jak: komunikacja, informacja zwrotna, coaching, praca zespołowa, szacunek i rozwaga.
Ocena dotyczy więc głównie sposobu wykonywania pracy przez menedżerów, a nie ich wiedzy. Oznacza to, że najlepsi menedżerowie zwiększają wartość dodaną, pomagając swoim zespołom odnieść sukces. W istocie ich sukces wynika z sukcesu zespołu i jego poszczególnych członków.
Oczywiście, można argumentować, że posiadanie dużych umiejętności technicznych nie jest priorytetem dla menedżerów Google, ponieważ łatwiej jest im rekrutować i utrzymywać wysoko wykwalifikowanych ludzi niż innym firmom.
Ale ten argument nie ma racji bytu, ponieważ w rzeczywistości, choć na początku większość pracowników potrzebuje umiejętności technicznych, bardzo szybko okazuje się, że liczy się to, jak wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności, a nie to, co wiedzą i potrafią zrobić.
Na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę pytanie nr 2: Czy mój menedżer jest mikromanagerem? Istnieją sposoby na zoptymalizowanie każdego zadania w każdym obszarze, dlatego najlepsi liderzy starają się wdrażać i wzmacniać procesy i procedury pracy.
Natomiast w przypadku pracowników zaangażowanie i satysfakcja opierają się głównie na autonomii i niezależności. Ludzie są bardziej zaangażowani, gdy czują się odpowiedzialni i mają władzę, by nie tylko robić to, co im się każe, ale by robić to, co jest słuszne.
Oceniają więc swoich menedżerów na podstawie ich zdolności do ustalania standardów i wytycznych, a następnie dają pracownikom swobodę i autonomię, aby pracowali w sposób, który jest dla nich najlepszy, w ramach tych wytycznych.
Dobrzy liderzy umożliwiają również swoim pracownikom przekształcenie “muszę zrobić” w “chcę zrobić”, ponieważ dzięki temu praca staje się czymś o wiele bardziej znaczącym: wyraźnym wyrazem unikalnych umiejętności, talentów i doświadczeń każdej osoby. To jest to, co pomaga budować wspaniały zespół!