Układ kalkulacyjny kosztów

Układ kalkulacyjny kosztów

Układ kalkulacyjny kosztów zajmuje się grupowaniem kosztów ze względu na sposób ich rachunkowego odniesienia na produkty. Umożliwia przedstawienie struktury kosztów dotyczących określonego produktu. Dokładniej – układ kalkulacyjny kosztów pomaga stwierdzić czy dany koszt może być wprost z dokumentacji odniesiony na produkt. Ukazuje też z jakim produktem i w jakiej części jest związany powstały koszt.

Kalkulacyjny układ kosztów umożliwia ustalenie całkowitych i jednostkowych kosztów własnych wytworzenia produktów. Poniesione koszty dzielimy na bezpośrednie i pośrednie.

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Obejmują te z poniesionych kosztów, które mogą być przyporządkowane grupom produktów wprost z dokumentacji źródłowej.

Należą do nich:

materiały bezpośrednie – materiały wchodzące w strukturę produktów. Również opakowania jeśli są integralną częścią wyrobu oraz wartość wykorzystanych półfabrykatów.

paliwa i energia technologiczna – równowartość zużytej na potrzeby technologiczne energii oraz paliw ciekłych i stałych. Jest to także wszelką energia wytworzona przez własne wydziały pomocnicze. Muszą być one możliwe do bezpośredniego odniesienia w koszty produkcji podstawowej.

wynagrodzenia i narzuty – koszty poniesione w związku z placami za prace bezpośrednio produkcyjną. Są one powiększone o odpisy związane z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.

inne koszty – inne nie wymienione wyżej, a dające się odnieść w ciężar koszty produkcji podstawowej. Są to np. koszty przygotowania nowej produkcji, wartość zużytych narzędzi specjalnych itp.

KOSZTY POŚREDNIE

Koszty, które nie mogą być przyporządkowane grupom produktów wprost z dokumentacji źródłowej.

Są to:

koszty wydziałowe – koszty poniesione na wydziałach produkcyjnych, ale nie dające się odnieść wprost na właściwe produkty. Są to np. koszty utrzymania ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych, ogrzewanie i dbanie o czystość pomieszczeń produkcyjnych, koszty remontów i konserwacji itp.

koszty ogólnoadministracyjne (koszty ogólnego zarządu) – wynagrodzenia i narzuty kierownictwa firmy, podróże służbowe pracowników administracji, opłaty za usługi biurowe itp.

koszty zakupu – koszty poniesione w fazie zaopatrzenia, nie wchodzące w zakres ceny zakupu. Są związane z dostarczeniem materiałów od dostawcy do własnych magazynów

koszty sprzedaży – koszty poniesione w związku z dostarczeniem wyrobów z własnych magazynów do miejsca wskazanego przez odbiorcę. Jest to też transport, reklama, marketing, opakowania, ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *