Szkolenie BHP dla pracodawców – dlaczego jest ważne?

Szkolenie BHP dla pracodawców – dlaczego jest ważne?

8 września, 2023 0 przez Redakcja

Każdy pracodawca musi zapewnić swojej załodze bezpieczeństwo w miejscu pracy. Takie obowiązki nakłada na niego prawo. Czy przedsiębiorca może ignorować przepisy BHP? Jakie konsekwencje niesie nieprzestrzeganie obowiązków, regulowanych przez prawo pracy? Wbrew pozorom jest ich całkiem sporo.

Dlaczego pracodawca musi znać przepisy BHP?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to szeroki zakres zagadnień. Pracodawca czy chce czy nie, musi się z przepisami BHP zapoznać. Przedsiębiorca powinien być odpowiedzialny i zapewnić swojej załodze bezpieczne warunki do wykonywania pracy. Ochrona zdrowia i życia pracowników to priorytet dla każdego właściciela firmy. Nie może on ponad dobro pracowników przedkładać własnych korzyści w postaci dużych zysków. Nie może naciskać na podwładnych, aby wydajniej pracowali kosztem swojego zdrowia. Właściciel firmy nie tylko sam musi przejść szkolenie BHP dla pracodawców, ale także musi zorganizować szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla swojej załogi. Takie obowiązki nakłada na niego prawo pracy. Zlekceważenie ich niesie poważne konsekwencje.

Przepisy BHP – co grozi pracodawcy za ich nieprzestrzeganie?

Pracodawca, który nie przestrzega przepisów BHP musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. W przypadku kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy i stwierdzeniu przez nich poważnych uchybień, pracodawca musi się liczyć z dotkliwymi karami, takimi jak:

  • kary grzywny,
  • pozbawienie wolności do lat 3,
  • wysokie mandaty,
  • zgłoszenie wniosku do sądu rejonowego o ukaranie,
  • powiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Jeżeli inspektorzy stwierdzą, że pracodawca poważnie naraża życie i zdrowie podwładnych, mogą nawet doprowadzić do zamknięcia zakładu pracy. Aby uniknąć poważnych konsekwencji, pracodawca powinien jak najszybciej zdecydować się na szkolenie BHP dla pracowników. Takie postępowanie uchroni go przed dotkliwymi w skutkach karami.

Co daje pracodawcy szkolenie BHP?

Pracodawca, który przejdzie stosowne szkolenie BHP, wie jak zorganizować miejsca pracy, aby były bezpieczne dla załogi. Zapozna podwładnych z zagrożeniami, które mogą występować na danym stanowisku i zaznajomi ze sposobami ich uniknięcia. Dzięki temu zminimalizuje ryzyko wypadków, które np. w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych występują wcale nierzadko. Musi pilnować terminów szkoleń okresowych, a każdego nowo zatrudnionego obowiązkowo przeszkolić. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie mógł podołać takim obowiązkom, może skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy, która organizuje szkolenie BHP dla pracowników. Do obowiązków pracodawcy należy także zapewnienie odzieży ochronnej i obuwia, serwisowanie maszyn, zapewnienie sprzętu przeciwpożarowego, dbanie o utrzymywanie czystości i porządku w zakładzie pracy. Szkolenie BHP dla pracowników uświadomi przedsiębiorcy jak ważne jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Dzięki niemu kompleksowo zadba o pracowników, poprawi jakość ich pracy i zwiększy efektywność.