Jaką rolę pełni rachunkowości w zrównoważonym rozwoju? 

Jaką rolę pełni rachunkowości w zrównoważonym rozwoju? 

23 sierpnia, 2023 0 przez Redaktorka Katarzyna

W obliczu rosnącej świadomości społecznej oraz wyzwań związanych z ochroną środowiska naturalnego, pojęcie zrównoważonego rozwoju stało się nieodłącznym elementem strategii wielu organizacji i instytucji. Rachunkowość odgrywa kluczową rolę, umożliwiając mierzenie, monitorowanie i raportowanie działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jaką jeszcze funkcję pełni rachunkowości w zrównoważonym rozwoju? 

Czym jest zrównoważony rozwój? 

Zrównoważony rozwój to koncepcja, która zakłada zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa, nie naruszając równocześnie możliwości przyszłych pokoleń do realizacji własnych potrzeb. Idea ta obejmuje trzy główne obszary: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W celu skutecznego osiągnięcia zrównoważonego rozwoju musimy zastosować zintegrowane podejście, w którym aspekty ekonomiczne nie są rozdzielone od troski o środowisko naturalne czy dobrobyt społeczny.

Zrównoważony rozwój to obecnie popularny trend. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej wysunął się on na pierwsze miejsce. I to nie tylko w modzie i tak zwanej fast fashion, ale także w innych częściach biznesu.

Jaką rolę pełni rachunkowości w zrównoważonym rozwoju? Rachunkowość jako narzędzie pomiaru postępu

W tym kontekście rachunkowość staje się nieodzownym narzędziem pomiaru i raportowania postępu organizacji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Tradycyjne mierniki finansowe nie są już wystarczające do pełnego opisania działalności firmy. Wpływ organizacji na środowisko naturalne, zarządzanie ryzykiem ekologicznym czy społeczna odpowiedzialność biznesu stanowią równie istotne aspekty, które należy uwzględnić w procesach rachunkowości. Więcej o rachunkowości w biznesie znajdziesz na wzr

W odpowiedzi na potrzebę uwzględniania aspektów zrównoważonego rozwoju powstały specjalne ramy i standardy rachunkowości. Przykładem może być Global Reporting Initiative (GRI) – inicjatywa zajmująca się opracowywaniem wytycznych dotyczących raportowania zrównoważonego. Te standardy umożliwiają firmom tworzenie strukturalnych raportów. Uwzględniają one nie tylko dane finansowe, ale także informacje związane z efektywnością energetyczną, emisjami CO2 oraz zaangażowaniem społecznym czy etycznym.

Dlaczego warto przejść na zrównoważony model rozwoju?

Przejście na zrównoważony model rozwoju nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i dobrobytu społecznego, ale może także przynieść organizacjom korzyści ekonomiczne. Firmy, które koncentrują się na innowacjach ekologicznych czy poprawie efektywności energetycznej, mogą osiągnąć oszczędności kosztów operacyjnych oraz zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Rachunkowość odgrywa nieodzowną rolę w zrównoważonym rozwoju, łącząc wymiary ekonomiczne, społeczne i środowiskowe działalności organizacji. Dzięki odpowiednim narzędziom i standardom firmy mogą skutecznie monitorować swoje postępy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz raportować swoje osiągnięcia. Więcej o rachunkowości i zrównoważonym rozwoju znajdziesz na wzr – blogu finansowym na miarę Twoich potrzeb.