Rodzaje przedsiębiorstw

Rodzaje przedsiębiorstw

16 lipca, 2019 0 przez Redakcja

Przedsiębiorstwo jest podstawową jednostką gospodarczą wyodrębnioną prawnie i ekonomicznie. Podstawą działania przedsiębiorstw jest produkcja, sprzedaż dóbr i świadczenie usług w celu osiągnięcia zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W Polsce istnieje wiele rodzajów przedsiębiorstw, klasyfikowanych pod różnymi względami. Jest to o tyle istotne, że podczas składania wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej trzeba podać rodzaj przedsiębiorstwa które chcemy prowadzić oraz przewidywaną liczbę pracowników.

Przedsiębiorstwa wobec prawa

Polskie prawo reguluje podział przedsiębiorstw na rodzaje pod różnymi względami. Reguluje ono także to, czym jest przedsiębiorstwo. Według prawa jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Według kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo powinno posiadać nazwę, nieruchomości lub ruchomości, środki pieniężne, koncesje, licencje, zezwolenia oraz dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Klasyfikacja przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo rodzaje –  wyróżnia się m.in. ze względu na wykonywaną działalność:

1.Przedsiębiorstwa produkcyjne a w wśród nich:

 • przedsiębiorstwa wydobywcze – wydobywające surowce naturalne,
 • przetwórcze – przekształcające surowce mineralne i materiały w produkty o zmienionych cechach,
 • obróbkowe – nadające produktom nowe cechy
 • montażowe – łączące gotowe elementy, tworząc z nich finalny produkt.

2. Przedsiębiorstwa handlowe – zajmujące się handlem hurtowym lub detalicznym gotowych dóbr.

3.Przedsiębiorstwa usługowe – wykonujące usługi na rzecz konsumentów m.in.:

 • transportowe,
 • finansowe,
 • gastronomiczne,
 • oświatowe,
 • turystyczne,
 • zdrowotne,
 • turystyczne,
 • zdrowotne,
 • komunalne,
 • kulturalne.

 

Zgodnie z polskim prawem, przedsiębiorstwo rodzaje – dzieli się także ze względu na ilość pracowników. Wyróżnia się tutaj 4 przedsiębiorstwo rodzaje:

1. Mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające średniorocznie nie więcej niż 9 pracowników i osiągające roczny obrót nie większy niż 2 miliony euro,

2.Małe przedsiębiorstwa – zatrudniające średniorocznie od 10 do 49 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro,

3. Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające od 50 do 249 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro,

4. Duże przedsiębiorstwa – wszystkie przekraczające powyższe wartości.

 

Istnieją również 2 przedsiębiorstwo rodzaje, różniące się formą własności:

1. Przedsiębiorstwa państwowe – jest przedsiębiorstwem, którego głównym właścicielem jest państwo, a dokładniej Skarb Państwa. Jest ono osobą prawną i podlega przepisom ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Ich organy mogą swobodnie podejmować decyzje w różnych kwestiach, przy zachowaniu posiadanych uprawnień. Są samofinansujące się, czyli ponoszą wszelkie wydatki wynikające z prowadzonej działalności. Do organów przedsiębiorstw państwowych zaliczają się ogólne zebranie pracowników, rada pracownicza oraz dyrektor przedsiębiorstwa

2.Przedsiębiorstwa prywatne – znajduje się ono w rękach prywatnych i może przyjąć formę firmy jednoosobowej, przedsiębiorstwem prywatnym osoby fizycznej lub któregoś z rodzajów spółek prawa handlowego:

 • osobowych – spółka jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna
 • kapitałowych – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna,

lub spółek regulowanych kodeksem cywilnym czyli spółki cywilnej.