Na czym polega darowizna części samochodu?

Na czym polega darowizna części samochodu?

15 lipca, 2021 0 przez Redakcja

Sprzedaż to tylko jedna z opcji pozbycia się starego samochodu na rzecz zakupu nowego. Istnieje jeszcze kilka innych możliwości takich jak darowizna lub częściowa darowizna auta. Na czym polega procedura przekazania części samochodu? Ile trwa i jak postępować aby wszystko poszło szybko i zgodnie z obowiązującym prawem? Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć w kolejnych częściach tekstu.

 

Czym jest darowizna części samochodu?

 

Darowizna części samochodu czy jakiegokolwiek innego przedmiotu nie polega tylko na przekazaniu go osobie, którą chcemy obdarować. Aby czynność posiadała moc prawną musimy spisać odpowiednia umowę, która gwarantuje przekazanie darowizny konkretnej osobie. Jest to związane z prawem podatkowym oraz opłatami, które obowiązują najczęściej osobę obdarowaną. Właśnie dlatego każda umowa powinna zostać zgłoszona do Urzędu Skarbowego, który potwierdzi jej ważność i obliczy stosowne opłaty i podatki.

 

Nie ma zapisu w prawie, który mówiłby o tym, że nie możemy komuś przekazać darowizny. Opłaty związane z samą procedurą (podatki od darowizny) nie dotyczą osoby, która jest oddaje część swojego majątku na rzecz osoby obdarowanej. Potwierdzeniem aktu darowizny jest umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami, która nie musi być jednak spisywana w formie aktu notarialnego. Podpis na niej powinny złożyć obydwie strony, a każda z nich otrzymuje swój egzemplarz dokumentu.

 

Darowizna części samochodu – jak wygląda umowa?

Umowa obejmująca darowiznę części samochodu powinna zawierać przede wszystkim dane osób, pomiędzy którymi została zawarta. Niezbędne jest podanie daty oraz miejsca spisania dokumentu, dodatkowo obowiązkowe są podstawowe dane darczyńcy i obdarowanego, takie jak imiona, nazwiska, numer i seria dowodu osobistego, numery PESEL, stopień pokrewieństwa pomiędzy stronami. Istotne są również dane samochodu, czyli model, marka, numery rejestracyjne, dane silnika oraz rok produkcji pojazdu.

 

Darczyńca musi pisemnie oświadczyć, że jest właścicielem samochodu i złożyć pod oświadczeniem swój podpis. Podobnie obdarowany jest obowiązany by pisemnie oświadczyć, że przyjmuje darowiznę.  W umowie musi zostać uwzględniona część samochodu jaka zostaje poddana darowiźnie, najlepiej zrobić to w formie ułamka, np. ¾ pojazdu. Obydwie strony zawierające umowę muszą zgodnie potwierdzić wartość auta lub jego części. To od niej zostaje naliczony podatek od darowizny.

 

Darowizna części samochodu wymaga od darczyńcy oświadczenia, że jest jedynym właścicielem pojazdu, a osoby trzecie nie posiadają do niego żadnych praw. Ważne jest umieszczenie informacji, że wszelkie spory powinny być rozstrzygane przez odpowiedni sąd. Na końcu całej umowy należy zawrzeć informację, która mówi o tym, że każda strona otrzymała po jednym egzemplarzu takiej samej umowy. W przypadku, gdy mamy dwóch właścicieli jednego pojazdu, każdy z nich spisuje umowę z osobą, której chcą wręczyć darowiznę dotyczącą ½ pojazdu.

 

Darowizna części samochodu a podatki

Darowizna części samochodu zwalnia z opłat jedynie osobę przekazującą darowiznę, ponieważ daje ona innej osobie część swojego majątku. Druga strona zobowiązana jest do opłacenia odpowiedniego podatku od darowizny, który zależny jest od stopnia pokrewieństwa między obdarowanym a darczyńcą. Należy pamiętać, że jeżeli auto jest obarczone jakimikolwiek zadłużeniami czy zobowiązaniami, wówczas darowizna może okazać się niemożliwa.

 

Aby obliczyć podatek od darowizny części samochodu Urząd Skarbowy potrzebuje znać wartość pojazdu oraz stopień pokrewieństwa stron. Podatek oblicza się procentowo i może on być naliczany w trzech grupach podatkowych. Grupa pierwsza to członkowie najbliższej rodziny, których obejmuje podatek wysokości 3% wartości auta. Wyjątkiem są sytuacje, w których wartość auta nie przekracza kwoty wolnej od podatku w wysokości 9637 zł. Grupa druga dotyczy wnuków, siostrzeńców, bratanków i w ich sytuacji minimalna kwota podatku to 7% wartości samochodu. Kwota wolna od podatku w tej grupie to 7276 zł, jeżeli auto jej nie przekracza to obdarowany zostaje zwolniony z opłaty. Ostatnia, trzecia grupa to przyjaciele, znajomi i inne osoby niebędące członkami rodziny. Minimalny podatek od darowizny jaki zapłacą to 12% wartości auta, natomiast jeżeli nie przekroczy ona 4902 zł nie będą musieli płacić żadnego podatku.

 

Zgłosić umowę do Urzędu Skarbowego należy w terminie 6 miesięcy od jej podpisania. Wartości darowizn łączą się jeżeli otrzymujemy ich więcej w przeciągu 5 lat. Wówczas kwota podatku będzie liczona od sumy darowizn, a nie od pojedynczej rzeczy.